Vi använder cookies för att skapa en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda NEXTme godkänner du vår cookiepolicy.

Korrespondens, kurs "må bra"

Laddar meddelanden...

Introfilm, försäljning

Cookiepolicy

Gäller från och med 2018-05-10.

1. Allmänna definitioner

2. Samtycke till Cookiepolicyn

Genom att (a) logga in på och bruka ett Konto (antingen ett till dig givet Konto som föraktiverats i samband med köp av någon av Tjänsterna, ett Konto som förekativerats i demonstrationssyfte av någon av Tjänsterna eller ett Konto som aktiveras i samband med angivande av en nio tecken lång kod); (b) på något annat sätt använda Tjänsterna samtycker du till Cookiepolicyn.

3. Förändringar av Cookiepolicyn

Vi reserverar oss för rättigheten att göra förändringar i Cookiepolicyn. Förändringar kommer meddelas Användare med Konto via mejl en månad innan den nya Cookiepolicyn börjar gälla. För övriga Användare rekommenderar vi att med jämna mellanrum läsa Cookiepolicyn för att ta del av eventuella förändringar. Den senaste Cookiepolicyn är den juridiskt gällande, och vid händelse av motsägelse mellan olika versioner av Cookiepolicyn gäller således att den senaste tillgängliga versionen gäller. Att fortsätta använda Tjänsterna efter en förändring av Cookiepolicyn tolkar vi som ett samtycke från din sida till den nya Cookiepolicyn.

4. Varför en policy kring cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies (även kallade "kakor" och "webbkakor") informeras om detta, samt vad ändamålet med bruket av cookies i det aktuella fallet är. Vidare ska Användaren samtycka till att cookies används.

I EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) står att läsa att cookies i de fall de används för att identifiera en individ (vilket är fallet på NEXTme), räknas som personuppgifter, något som ytterligare stärker behovet att klargöra att och varför vi använder cookies. På NEXTme används cookies, samt det närbesläktade localStorage, med ändamålet att identifiera Användare, förbättra användarupplevelsen samt bringa in essentiell statistik om Sajtens Användare. För att lära dig mer om vilken information vi samlar in om dig som Användare och hur vi hanterar den, se våra användarvillkor (https://nextme.se/anvandarvillkor) och vår datasäkerhetspolicy (https://nextme.se/data-security-policy).

 1. Cookies
  1. Definition
   • Cookies är små textfiler som sparas på enheten (mobil, dator eller dylikt) hos den som besöker en viss webbplats. De har som regel definierade livslängder (antingen en specifik tidpunkt eller när den aktuella Surfsessionen avslutas) och raderas därefter från Användarens enhet. Cookies kan läsas både på klientsidan (användarens enhet) och på servrar som givits tillgång till aktuella cookies.

  2. Cookies på NEXTme
   • På NEXTme används dels cookies som skapas på begäran av Sajten, dels cookies som skapas på begäran av tredje part. Syftet med dessa skiljer sig åt i användningsområde och i vilka som har tillgång till informationen som dessa cookies lagrar.

  3. Cookies skapade på begäran av Sajten
   • De cookies som skapas på begäran av Sajten har som syfte att identifiera dig som Användare. Dessa cookies kan endast läsas på klientsidan, av våra tekniskt behöriga och av skript på NEXTme.

    Namn
    Beskrivning
    Livslängd
    SID
    Identifierar dig som Användare.
    Surfsessionen

  4. Cookies skapade på begäran av tredje part
   • Cookies från tredje part på NEXTme skapas på begäran av statistikverktyget Google Analytics. Datan som samlas in med Google Analytics är bland annat (men inte begränsat till) Användarens webbläsare, operativsystem, skärmupplösning, fysiska position (ner till stadsnivå), internetleverantör, språk och ålder. Denna data anonymiseras av Google Analytics innan den når våra tekniskt behöriga, och är således nästintill omöjlig att spåra till enskilda individer. Syftet med denna datainsamling är att bättre förstå våra Användare och deras behov vad gäller anpassning av Tjänsterna till specifika enheter etcetera. Data från enskilda Användare lagras på Google Analytics servrar i 14 månader innan den raderas. För varje ny aktivitet från en specifik Användare återställs lagringsperioden.

    Namn
    Beskrivning
    Livslängd
    _ga
    Identifierar dig som Användare.
    2 år
    _gat
    Begränsar mängder förfrågningar till Google Analytics servrar.
    1 minut
    _gid
    Identifierar dig som Användare.
    24 timmar

 1. LocalStorage
  1. Definition
   • LocalStorage är en lagringsteknik tillhörande API:et Web Storage till skriptspråket JavaScript. LocalStorage är likt cookies på många sätt, dock med några fundamentala skillnader, varav en är att data i denna form (såvida den inte explicit skickas via programmerad funktion på webbplatsen i fråga) endast läses på klientsidan. Till skillnad mot detta skickas som regel cookies med varje filförfrågan (såsom när ett dokument eller en fil läses in/laddas ned) till servrar som givits tillgång till aktuella cookies. Vidare har localStorage-data ingen specifierad livslängd, utan raderas först via programmerad funktion på webbplatsen i fråga, då webbplatsbesökaren explicit raderar sådan data från sin webbläsare eller när webbläsaren utan webbplatsbesökarens aktiva handling rensas på sådan data.

  2. LocalStorage på NEXTme
   • LocalStorage anses sakna vissa av de säkerhetsmekanismer som skyddar obehöriga från att få tillgång till datan. Av den anledningen används lagring av data med localStorage på NEXTme endast i de fall då bara Användaren har nytta av informationen och den inte är säkerhetsrelaterad. Mer specifikt brukas denna teknik på NEXTme i syfte att lagra personliga inställningar, som vi anser är av föga känslig karaktär och hör till högst indirekt bundna till enskilda individer, vilket i sin tur också innebär att denna data är väldigt svår att koppla ihop med en specifik fysisk person. All localStorage-data skapas på klientsidan och på förfrågan av NEXTme.

    Namn
    Beskrivning
    careerClicked
    Information om huruvida (och i sådana fall när) Användaren gått in på Karriär-sidan.
    cookiesOk
    Information om huruvida Användaren godkänner Cookiepolicyn.
    defCourseID
    Senast valda kursen.
    formularyAnswers
    Svar från på Sajten ifyllda formulär.
    latestPage
    Senast besökta sidan på Sajten.
    muted
    Information om huruvida Användaren stängt av ljudet på en video.
    vol
    Senast valda volymnivån på en video.

  3. LocalStorage på inkompatibla webbläsare
   • LocalStorage är en relativt ny lagringsteknik, som inte stöds i alla webbläsare (däribland IE ≤ 7, alla versioner av Opera Mini, Opera ≤ 10.1 och Safari ≤ 3.2). Du kommer inte få någon varning från NEXTme ifall din webbläsare inte stödjer localStorage. Om något inte fungerar på Sajten rekommenderar vi dig således att byta till en nyare webbläsare, och om inte det avhjälper problemet kontakta oss via kontakt-sidan länkad under 1.b. i denna redogörelse.

6. Säkerhetsåtgärder

Då ovanstående lagringstekniker hanterar data som kan räknas till personuppgifter, direkta som indirekta, gör vi vårt yttersta (genom att vidta lämpliga åtgärder såväl tekniskt som organisatoriskt, där åtgärder bland annat tagits för att endast behöriga ska få tillgång till användardata och bara hämta sådan information när det är nödvändigt för arbetet på/för/med NEXTme) för att säkerställa att dessa inte hamnar i orätta händer. Exempelvis tillåts cookies från NEXTme endast överföras med krypterad anslutning. Vidare görs cookies från NEXTme nåbara endast genom HTTP-protokoll, vilket reducerar risken för så kallade XSS-attacker. Eftersom inte alla webbläsare stödjer den sistnämnda funktionaliteten garanterar det dessvärre inte att den sortens data är säker (vilket för övrigt ingen teknik kan göra till 100 %). Vi rekommenderar därför starkt att periodiskt säkerställa att du surfar på en modern och uppdaterad webbläsare. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se datasäkerhetspolicyn länkad under 4. i denna redogörelse.

7. Undvika cookies och localStorage

En förutsättning för att kunna använda NEXTme är att acceptera Cookiepolicyn. Vidare tillåts cookies automatiskt i de flesta moderna webbläsare, såvida du inte redigerat inställningarna. Du kan naturligtvis välja att ändå blockera cookies och/eller rensa/blockera localStorage i din webbläsare, förutsatt att sådana inställningar är tillgängliga i den webbläsare du använder. Notera dock att delar av Sajten då inte kommer vara brukbara eller kommer ha försämrad funktionalitet.

Frågor? Kontakta oss.